Støtte fraMød os på Facebook


Her kan du betale med

  via  

Vi samarbejder med Furesø Kommune om


11. september 2022 på Flyvestation Værløse


Ruterne er markeret med tydelige grønne pile samt med større skilte på fod hvor ruterne skilles, ved depoterne og på Værløse Flyveplads.

Hver rute er markeret på skiltene og skiltene vender naturligvis i kørselsretningen.
Markeringen for den enkelte rute sidder altid samme sted på skiltet så man selv på afstand kan se hvilke ruter skiltet gælder.

Ved hvert depot er opstillet et strandflag.

ÆlpåEl følger 40 km indtil Kirke Værløse.
Specialskilte kommer snart.

Skilt for alle ruter (også 30km):


Skilt for 130 og 90km ruterne:


Skilt for 130 km ruten:


Skilt for 90 km ruten:


Skilt for 40km og 30km ruten: (kun på Bastrupvej).


Skilt for 30km ruten


Strandflag ved depot


Rute fra Flyvestationen til Kulturhuset i Smørum