Ruterne er markeret med tydelige grønne pile samt med større skilte på fod hvor ruterne skilles, ved depoterne og på Værløse Flyveplads.

Hver rute er markeret på skiltene og skiltene vender naturligvis i kørselsretningen.
Markeringen for den enkelte rute sidder altid samme sted på skiltet så man selv på afstand kan se hvilke ruter skiltet gælder.

Ved hvert depot er opstillet et strandflag.

Skilt for alle ruter:


Skilt for 130 og 90km ruterne:


Skilt for 130 km ruten:


Skilt for 90 km ruten:


Skilt for 40km ruten: (kun på Bastrupvej).


Strandflag ved depot


Rute fra Værløse Flyveplads til Kulturhuset i Smørum